Witamy w projekcie SIMILAR

Integracja stanowi duże wyzwanie zarówno dla samych imigrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego. Dlatego wszyscy powinni włączyć się w działania na rzecz udanej integracji cudzoziemców. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w swej pracy zawodowej spotykają się z imigrantami, tj.: organizatorów szkoleń i kursów, nauczycieli, trenerów, edukatorów, urzędników, wolontariuszy, pracowników socjalnych, strażników miejskich i policjantów.

Celem projektu SIMILAR jest wspieranie integracji imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl poprzez wielowymiarowe działania obejmujące dialog międzykulturowy oraz inne narzędzia służące zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu imigrantów.

Opis projektu
Cele projektu
Partnerzy

News

SIMILAR project 4th newsletter
SIMILAR project 4th newsletter
29 października, 2018
SIMILAR project is now close to its end and partners are working on finalizing all the project’s outputs. During the past 6 months the project consortium finalised the Handbook “Awareness raising ...
SIMILAR project 3rd newsletter
SIMILAR project 3rd newsletter
12 października, 2018
During the second year of the project, the consortium developed the first drafts of the Handbook “Awareness raising and empathy training measures for promoting work with migrants"
SIMILAR project 2nd newsletter
SIMILAR project 2nd newsletter
5 listopada, 2017
As the first year of the SIMILAR project comes to its end, project partners have continued to work in order to produce the project outputs. As a result of this work, the Cross-Country Analys...