Meddržavno poročilo

Namen tega dokumenta je ugotoviti trenutno stanje na področju migracij in vključevanja migrantov v petih evropskih partnerskih državah: na Poljskem, v Nemčiji, v Sloveniji, na Madžarskem in na Cipru. Poročilo posebej obravnava kontekst, v okviru katerega je potekal evropski projekt “Podpora vključevanju migrantov, prosilcev za azil in beguncev” (SIMILAR) v smislu primerjave izkušenj priseljencev glede njihove vključitve v državo gostiteljico in stališč strokovnjakov o potrebah glede učinkovitega vključevanja migrantov ter potreb strokovnjakov, ki sodelujejo z migranti in so odgovorni za različne faze njihove vključitve.