Rezultati projekta

Tukaj lahko dostopate do poročil in priporočil na temo integracije migrantov, migracijskih politik in dobrih praks v Evropi, natančneje na Poljskem, v Nemčiji, Sloveniji, na Madžarskem in na Cipru. Poročila in priporočila so namenjena strokovnjakom, zaposlenim na občinah in v raznih uradih ter prostovoljcem in vzgojiteljem na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.