Το υλικό του έργου

Εδώ θα βρείτε μια συλλογή εκθέσεων και συστάσεων οι οποίες αναφέρονται σε θέματα ενσωμάτωσης, μεταναστευτικής πολιτικής και καλών πρακτικών σχετικά με την μετανάστευση στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία και την Κύπρο. Οι εκθέσεις και οι συστάσεις απευθύνονται σε επαγγελματίες που εργάζονται για τους δήμους και τις κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και σε εθελοντές και εκπαιδευτικούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.