Projektni partnerji

Projektni partnerji, ki tvorijo konzorcij, v celoti prispevajo k doseganju ciljev projekta zaradi svoje raznolikosti, dosedanjih izkušenj in strokovnega znanja. Partnerstvo je bilo izbrano, da se zagotovi najvišja kakovost izvedbe projekta. Vsak partner ima izkušnje, s katerimi bo edinstveno prispeval k izvedbi projekta.

Univerza v Lodžu (ULO) je ena izmed največjih univerz na Poljskem. Ustanovljena je bila leta 1945 in trenutno zaposluje preko 2500 pedagoških delavcev (od tega preko 1200 imetnikov doktoratov). Trenutno je vpisanih preko 42000 študentov. Raziskave in poučevanje poteka na 12 fakultetah in interdisciplinarnih raziskovalnih inštitutih, kot so: Filozofska fakulteta, Fakulteta za ekonomijo in sociologijo, Fakulteta za izobraževalne znanosti, mednarodne odnose in politične vede, Fakulteta za management, pravo in upravo ind.

Mednarodno sodelovanje je dobilo največjo vrednost pri razvojni politiki univerze. V skladu s sporazumi o neposrednem sodelovanju ULO sodeluje z 91 izobraževalnimi ustanovami v 26 državah. Univerza v Lodžu je članica mednarodnih organizacij kot so: EUA, Združenje evropskih šol za načrtovanje (Aesop), Zveza univerz za demokracijo. Prav tako deluje v okviru omrežja GRUPO COMPOSTELA DE UNIVERSIDADES. ULO je sodelovala v številnih mednarodnih raziskovalnih programih: okvirnih programih Evropske unije, SOCRATES tematske mreže, Tempus, INCO-Copernicus, ACE, Jean Monnet, Ceepus, Grundtvig. Člani fakultete in raziskovalci so prav tako sodelovali 11 projektih iz petega okvirnega programa in v 21 projektih šestega okvirnega programa, od katerih jih je 9 povezanih z družbenimi vedami in humanistiko.

Visit website

VHS Cham je registrirana kot neprofitno društvo v nemški pokrajini Oberpfalz; deluje na regionalni ravni. Skupno število zaposlenih v administraciji, učiteljev in trenerjev za polni delovni čas je 52 plus in približno 250 samostojnih. VHS Cham ponuja tečaje na področju družbe, poklicev, jezikov, zdravja, kulture in posebnih programov (šole za drugo priložnost). VHS Cham ima dolgoletne izkušnje z razvojem, s posebnim poudarkom na jezikih (približno 1200 udeležencev vsako leto, med njimi več kot 700 udeležencev v nemških tečajih, podatki iz statistike 2015) in z izkušnjami pri organizaciji jezikovnih tečajev za posamezne skupine: mlade učence, med njimi mladi osipniki, mladi odrasli, odrasli, upokojenci, migranti in kmetje. Ena od največjih skupin učencev jezikov so migranti/ne govorci nemščine. Za to skupino VHS Cham organizira jezikovne tečaje integracije in orientacijske tečaje. Po 600 urah udeleženci jezika lahko opravijo tudi izpit na uradni ravni B1. Pomemben del teh programov je priprava testov za učence migrante. V zadnjem letu VHS Cham izvaja tudi nove tečaje nemščine za prosilce za azil “Delo v Nemčiji”, ki ga podpira ministrstvo.

Jezikovni tečaji temeljijo na procesu vodenja kakovosti, ki so ga razvili skupaj z bavarskim združenjem za izobraževanje odraslih in v skladu s sistemom upravljanja EFQM in v skladu s pravili o integracijskimi tečaji v Nemčiji. Poleg tega je na voljo tudi svetovanje o namestitvah. VHS Cham deluje v več razvojnih programih po vsej EU, kot je Erasmus + in programih vseživljenjskega učenja in Interreg, zato ima vseevropsko mrežo različnih partnerskih institucij. Je tudi izkušen koordinator in partner.

Visit website

Ljudska univerza Velenje (LUV) je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki izvaja izobraževanja in podporo za različne ciljne skupine.

LUV aktivno sodeluje v regionalni skupnosti za izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva, z motiviranjem in obveščanjem članov skupnosti in jih vključuje v izobraževalne programe.

57 let tradicije, zagotavljanje strokovnega znanja in kakovosti ter prijazen odnos do naših udeležencev brez dvoma prispeva k temu, da vsako šolsko leto več kot 3.000 udeležencev sodeluje v različnih izobraževalnih programih.

Programi so namenjeni za odrasle in mladino (osnovna šola za odrasle, programi srednjega poklicnega izobraževanja, strokovnega srednješolskega izobraževanja, tehnično-poklicnega izobraževanja, dodiplomskega izobraževanja, jezikovni tečaji in računalniški tečaji za odrasle in mladostnike, programi usposabljanja za posebne zahteve dela, študijski programi, delavnice za prosti čas, nacionalni in mednarodni projekti, itd).

Visit website

Menedék – madžarsko združenje za migrante sodeluje pri spodbujanju socialnega vključevanja tujih državljanov, ki se selijo na Madžarsko, pa tudi madžarskih in drugih državljanov, ki živijo v tujini že več kot dvajset let.

V okviru našega dela smo vzpostavili kompleksen sistem storitev, s pomočjo katerih smo podpirali in še naprej podpiramo na tisoče beguncev in drugih tujcev pri iskanju novega doma v naši državi. Imamo kolege, ki delajo v Bicske, Budimpešti, Fót in Vámosszabadi in v drugih sprejemnih centrih.

Organiziramo in izvajamo usposabljanja za strokovnjake, ki se ukvarjajo s priseljenci pri svojem delu (socialni delavci, učitelji, policisti in oboroženi varnostniki, ki delajo v centrih za pridržanje priseljencev).

Poleg podpore priseljencem in delavcem je za nas zelo pomembno, da je družba bolj odprta in sprejema tujce, ki prihajajo v našo državo, saj je to nepogrešljiv pogoj za uspešno vključevanje migrantov. Da bi to dosegli, bomo poskušali zgraditi most med družbo in priseljenci z vključitvijo v različne izobraževalne programe v šolah in v kulturne projekte.
Delujemo neprofitno in neodvisno od politike. Nismo vključeni v neposredne politične dejavnosti in ne prejemamo sredstev ali finančne podpore političnih strank. Naše delo je podprto s številnimi prostovoljci.

Visit website

CARDET je eden vodilnih raziskovalnih in razvojnih centrov v Sredozemski regiji z globalnim strokovnim znanjem na področju projektiranja in izvedbe, krepitev zmogljivosti in e-učenja. CARDET je neodvisno povezan z univerzami in ustanovami z vsega sveta, kot so univerze Yale in Mednarodni svet za izobraževanje. CARDET je zaključil številne projekte, povezane z vključujočim izobraževanjem, socialne pravičnosti in vključevanja, socialnega podjetništva, izobraževalne tehnologije, znanja in spretnosti ter ocene vrzeli v izobraževalnih ustanovah, državljansko udejstvovanje in razvoj organizacijskih in tehnoloških rešitev. CARDET ekipa so uspešno sodelovali v več kot 150 projektih v več kot 45 državah, od katerih jih je več bilo podprtih s strani Evropske komisije, programa Združenih narodov za razvoj, Microsofta, Zveze za učenje, mednarodnih agencij in vlade.

CARDET je ena od vodilnih za socialno pravičnost usmerjenih organizacij na Cipru z bogatimi izkušnjami v razvoju in z izvajanjem programov s poudarkom na priseljencih in integraciji. Smo ustanovitelji Sredozemske migracijske mreže, ki se financira s sredstvi Evropskega sklada za Solidarnost z več kot 150 organizacijami, članicami EU in od drugod po svetu. CARDET je tudi fokusna točka Evropske spletne strani o vključevanju in partner za politike vključevanja migrantov indeksa projekta (MIPEX) na Cipru. CARDET je zaključil več kot 12 projektov o vprašanjih, povezanih z migracijami in integracijo, v okviru solidarnostnih skladov in drugih sredstev, s posebnim poudarkom na socialnem podjetništvu in dostopu do trga dela, kot so “svetilnik za vseživljenjsko učenje in karierne poti za migrante (Svetilnik).

Visit website