Cilji projekta

  • Spodbujati večdimenzionalni pristop integracije priseljencev, beguncev in prosilcev za azil, ki vključuje multikulturni pristop in ukrepe na področju integracije in socialnega varstva.
  • Dvigniti in okrepiti zavest osebam, ki tesno sodelujejo s priseljenci na področju socialne kohezije, medkulturnimi dialogi in enakostjo in so izhodišča za pravilno in uspešno integracijo priseljencev v družbo.