Cele projektu

  • Wspieranie integracji imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl w sposób wielowymiarowy: poprzez dialog międzykulturowy oraz propagowanie działań sprzyjających temu procesowi.
  • Zwiększanie świadomości osób bezpośrednio pracujących z imigrantami w zakresie spójności społecznej i dialogu międzykulturowego, które są punktem wyjścia dla udanej integracji imigrantów.