Εταίροι

Οι ακόλουθοι εταίροι αποτελούν την κοινοπραξία του έργου. Η κοινοπραξία επιλέχθηκε με τρόπο που να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στα αποτελέσματα του έργου. Κάθε εταίρος έχει διαφορετική εμπειρία και εξειδίκευση με την οποία θα συμβάλει στο έργο.

Το Πανεπιστήμιο του Lodz (ULO) είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία. Ιδρύθηκε το 1945 και εργοδοτεί πάνω από 2500 εκπαιδευτικό προσωπικό (από τους οποίους οι 1200 είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου). Επίσης, έχει πάνω από 42000 φοιτητές. Η έρευνα και η διδασκαλία γίνεται σε 12 τμήματα και διατμηματικά, διαθεματικά ερευνητικά τμήματα, όπως Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Διοίκησης, Νομικής και Διοίκησης κ.λπ.
Η Διεθνής Συνεργασία έχει αποδώσει ύψιστη προτεραιότητα στην αναπτυξιακή πολιτική του Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο των συμφωνιών άμεσης συνεργασίας, το ULO συνεργάζεται με 91 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 26 χώρες. Το ULO είναι μέλος των ακόλουθων παγκόσμιων οργανισμών: EUA, Association of European Schools of Planning (AESOP), Alliance of Universities for Democracy. It also operates within the network GRUPO COMPOSTELA DE UNIVERSIDADES. Επίσης, το ULO έχει συμμετάσχει σε διάφορα παγκόσμια ερευνητικά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: European Union Framework Programmes, SOCRATES Thematic Network, TEMPUS, INCO-COPERNICUS, ACE, Jean Monnet, CEEPUS, Grundtvig. Συνολικά, το ακαδημαϊκό προσωπικό και οι ερευνητές έχουν συμμετάσχει σε έντεκα 5th FPs και είκοσι 6th FPs, από τα οποία τα εννιά σχετίζονται με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Visit website

Το VHS Cham είναι ένας εγγεγραμμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο Upper Palatinate (Γερμανία) και λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο. Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων του που είναι πλήρους απασχόλησης στα διοικητικά, διδακτικά και εκπαιδευτικά του ιδρύματα είναι 52 και εργοδοτεί περίπου ακόμα 250 ελεύθερους επαγγελματίες. Το VHS Cham παρέχει μαθήματα στον τομέα της κοινωνίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των γλωσσών, της υγείας, του πολιτισμού και ειδικών μαθημάτων (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας). Το VHS Cham έχει μακρόχρονη εμπειρία στην ανάπτυξη μαθημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στη γλώσσα (περίπου 1200 συμμετέχοντες ετησίως, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες στα γερμανικά μαθήματα, από στατιστικά δεδομένα του 2015) και εμπειρία στην οργάνωση μαθημάτων ξένων γλωσσών για συγκεκριμένες ομάδες, μεταξύ των οποίων είναι νέοι άνεργοι, νεαροί ενήλικες, ενήλικες, ηλικιωμένοι, μετανάστες και άτομα από αγροτικές περιοχές. Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες φοιτητών στα μαθήματα γλωσσών είναι μετανάστες / μη φυσικών ομιλητών. Για αυτήν την ομάδα, το VHS Cham διοργανώνει μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης και μαθήματα προσανατολισμού. Μετά από τις 600 ώρες των συμμετεχόντων σε γλωσσικά μαθήματα μπορούν να παρακαθήσουν σε επίσημη εξέταση επιπέδου Β1. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των μαθημάτων είναι η προετοιμασία μεταναστών φοιτητών για εξέταση πολιτογράφησης. Κατά το τελευταίο έτος, το VHS Cham υλοποίησε επίσης νέα γερμανικά μαθήματα για τους αιτητές ασύλου που «Εργάζονται στη Γερμανία» με την υποστήριξη του υπουργείου.

Τα γλωσσικά μαθήματα βασίζονται στη διαδικασία διαχείρισης της ποιότητας, που αναπτύχθηκε από το Bavarian Adult Education Association και σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης EFQM, και παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες των μαθημάτων ενσωμάτωσης στη Γερμανία. Το VHS Cham αποτελεί εταίρο σε αρκετά Αναπτυξιακά προγράμματα σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως τα Erasmus+ και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ή Interreg, ως έμπειρος συντονιστής και συνεργάτης.

Visit website

Το Ljudska univerza Velenje (LUV) είναι ένα δημόσιο μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ενηλίκων που παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη σε διάφορες ομάδες.
To LUV συμμετέχει ενεργά στην περιφερειακή κοινότητα βελτιώνοντας την εκπαιδευτική διάρθρωση του πληθυσμού, κινητοποιώντας και ενημερώνοντας τα μέλη της κοινότητας και εμπλέκοντάς τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα 57 χρόνια παράδοσης, η παροχή ειδικών γνώσεων, η ποιότητα και η φιλική στάση απέναντι στους συμμετέχοντες μας, χωρίς αμφιβολία, συμβάλλουν στο γεγονός ότι κάθε σχολική χρονιά περισσότερα από 3.000 άτομα συμμετέχουν σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα προγράμματα προορίζονται για ενήλικες και νέους (δημοτικό σχολείο για ενηλίκους, προγράμματα δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μαθήματα γλωσσών και μαθήματα ΤΠΕ για ενήλικες και εφήβους, προγράμματα κατάρτισης για εξειδικευμένα εργασιακά θέματα, μαθήματα σπουδών, προγράμματα αναψυχής, εθνικά και διεθνή προγράμματα κ.λπ.)

Visit website

Ο οργανισμός Menedék – Hungarian Association for Migrants συμμετέχει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών πολιτών που μεταναστεύουν στην Ουγγαρία, καθώς και των Ούγγρων και άλλων πολιτών που μεταναστεύουν για πάνω από είκοσι χρόνια. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του οργανισμού έχουμε δημιουργήσει ένα πολύπλοκο σύστημα υπηρεσιών, μέσω του οποίου έχουμε υποστηρίξει και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χιλιάδες πρόσφυγες και άλλους αλλοδαπούς για εξεύρεση κατοικίας στη χώρα μας. Έχουμε συναδέλφους που εργάζονται σε Bicske, Βουδαπέστη, Fót και Vaosszabadi, αλλά και σε άλλα κέντρα υποδοχής.

Διοργανώνουμε και τρέχουμε προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες που ασχολούνται με μετανάστες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί ή ένοπλοι φρουροί που εργάζονται σε κέντρα κράτησης μεταναστών).

Εκτός από την υποστήριξη των μεταναστών και των επαγγελματιών, είναι πολύ σημαντικό να συμβάλουμε ώστε η πλειονότητα των ατόμων να γίνει πιο ανοιχτή προς την αποδοχή ξένων που έρχονται στη χώρα μας, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση των μεταναστών.
Visit website

Το ερευνητικό κέντρο CARDET είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός για την έρευνα και την ανάπτυξη. Εδρεύει στην Κύπρο και συνεργάζεται με εταίρους σε όλο τον κόσμο. Το κέντρο CARDET είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς στην περιοχή της Μεσογείου για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, των ΤΠΕ, της παγκόσμιας πολιτότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ομάδα του CARDET επιδιώκει να προσφέρει υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και εκπαιδευτικές ευκαιρίες προς όφελος της κοινωνίας.
Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση των νέων, την εκπαίδευση για την πολιτότητα και την εμπλοκή των νέων, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παγκόσμια εκπαίδευση, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική αξιολόγηση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την αξιολόγηση. Τα μέλη της ομάδας του CARDET έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε περισσότερα από 100 έργα, σε πέρα από 30 χώρες. Πολλά από τα έργα αυτά υποστηρίζονταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, την Κοινοπολιτεία της Γνώσης, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο και, ιδιαίτερα, με διάφορα Υπουργεία Παιδείας. Ένα από τα πλεονεκτήμα του CARDET είναι η ικανότητα να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να εκτελεί και να αξιολογεί έργα σε διάφορα πλαίσια.

Το CARDET επικεντρώνεται στην κοινωνική δικαιοσύνη στην Κύπρο έχοντας μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων με επίκεντρο τους μετανάστες και την ένταξή τους. Είμαστε οι ιδρυτές του Μεσογειακού Δικτύου Μετανάστευσης, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Ταμεία Αλληλεγγύης της ΕΕ, με περισσότερους από 150 οργανισμούς μέλη από την ΕΕ και όλο τον κόσμο.

Το CARDET αποτελεί, επίσης, το επίκεντρο στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ιστοσελίδας για την Ενσωμάτωση και τον εταίρο από την Κύπρο για το έργο Migrant Integration Policy Index (MIPEX). Επιπλέον, το CARDET ολοκλήρωσε περισσότερα από 12 έργα σε θέματα μετανάστευσης και ένταξης, με την υποστήριξη των Ταμείων Αλληλεγγύης και άλλων ταμείων, με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπως το “Lighthouse Supporting Lifelong Learning And Career Paths For Migrants (Lighthouse).

Visit website