Partnerek

A résztvevő partnerek megegyeztek abban, hogy konzorciumot hoznak létre annak érdekében, hogy a sokszínű és egymást kiegészítő élményanyagukat és szakértelemüket megoszthassák és a projekt teljes egészéhez hozzájárulhassanak. A kiválasztott partnerek garantálják a legmagasabb minőségű teljesítményt: mindegyik partner saját, egyedülálló szakértelmével és tapasztalatával járul hozzá a projekt sikeréhez.

A University of Lodz (ULO) Lengyelország egyik legnagyobb felsőoktatási intézete. Az 1945-ben alapított egyetem jelenleg 2500 fős tanerőt alkalmaz (közöttük több mint 1200 rendelkezik Ph.D. fokozattal). Az egyetemet több mint 42000 diák látogatja. Az oktatási és kutatási tevékenység az egyetem 12 tanszékén, interfakultáns és interdiszciplináris kutatóközpontjaiban történik (emlitésre méltó az intézet Filológiai Tanszéke, a Közgazdaságtan és Szociológia Tanszék, a Pedagógia Tanszék, a Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudomány Tanszék, illetve a Szervezeti, Jogi és Közigazgatási Tanszék). Az egyetem fejlesztési politikájában elsőrendű prioitásként kezeli a nemzetközi együttműködések kiépitését. A közvetlen együttműködésre irányuló megállapodások szerint az ULO 26 ország 91 felsőoktatási intézményével áll szoros munkakapcsolatban. A University of Lodz többek között a következő nemzetközi szervezetekkel áll kapcsolatban: EUA, Association of European Schools of Planning (AESOP), Alliance of Universities for Democracy. Az egyetem a GRUPO COMPOSTELA DE UNIVERSIDADES hálózatának is aktiv tagja. Az ULO számos nemzetközi kutatási projektekben részt vett, többek között a felsoroltakban: Európai Unió Kutatási Keretprogramja, SOCRATES Thematic Network, TEMPUS, INCO-COPERNICUS, ACE, Jean Monnet, CEEPUS, Grundtvig. Altogether. A tanszékek tudományos munkatársai és kutatói 11 izben vettek részt az ötödik kutatási keretprogramban és 20 izben a hatodik kutatási keretprogramban, ezek közül kilenc kutatás témája a tágabb értelemben vett társadalom- és bölcsészettudományok körébe tartozott.

Látogasson el a honlapra

A VHS Cham egy hivatalosan bejegyzett, bajor non-profit egyesület mely Oberpfalz területén régiós szinten tevékenykedik. Az egyesület 52 teljes munkaidőben dolgozó, adminisztativ, tanári és oktatói tevékenységet folytató alkalmazottat foglalkoztat, munkáját ezek kivül nagyjából 250 független munkatárs támogatja. VHS Cham tanfolyamokat kinál társadalmi, szakmai, nyelvi, egészségügyi és kulturális témákban, illetve speciális kurzusok formájában („második esély” iskolák). Az egyesület hosszú távra visszatekintő tapasztalattal rendelkezik a képzésfejlesztés területén, kifejezett hangsúllyal a nyelvtanitáson (a VHS Cham 2015-ös statisztikái szerint az iskolát nagyjából évente 1200 tanuló látogatja, közülük több mint 700 résztvevő német nyelvet tanul) és ezen belül is nagy tapasztalattal rendelkezik a nyelvtanfolyamok célcsoportra szabásában: fiatalok és ezek közül is fiatal iskolaelhagyók, fiatal felnőttek, felnőttek, szenior tanulók, migránsok és vidéki területekről érkező tanulók. Az egyik legnagyobb arányban résztvevő csoportot a migráns/ külföldi tanulók teszik ki. Ezen tanulók számára a VHS Cham integrációs és orientációs kurzusokat is kinál. 600 sikeresen teljesitett óra után a nyelvtanfolyam résztvevői egy B1 szintű nyelvvizsgával tesztelhetik tudásukat. Ezen kurzusok fontos része a honositási vizsgára való felkészités migráns tanulóink számára. A tavalyi év során VHS Cham létrehozott egy speciálisan menekültekre szabott, új, német nyelvtanfolyamot „Dolgozz Németországban” néven, amely a minisztérium támogatását is elnyerte.

A tanfolyamok minőségét olyan munkafolyamatok garantálják, melyeket a szervezett az Európai Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) kiválósági modellje alapján, a Bajor Felnőttképzési Egyesülettel együttműködésben, a német integrációs kurzusukra vonatkozó szabályok alapján álitott össze. Az egyesület pályaorientációs tanácsadást is kinál. VHS Cham számos európai uniós fejlesztési programban vesz részt mint az Erasmus Program, a Lifelong Learning Programme vagy az Interreg, és ezáltal tapasztalt koordinátorintézetként európai parnerkapcsolatok széles körét épitette ki.

Látogasson el a honlapra

A Ljudska univerza Velenje (www.lu-velenje.si) egy állami non-profit felnőttoktatási intézmény mely különböző célcsoportoknak biztosit tanulási lehetőséget és támogatást.
LUV aktiv résztvevője a térségi közösségi életnek: tevékenységével javitja a népesség képzettségi szerkezetét, továbbá a közösség tagjainak folyamatos motivációs és információforrást biztosit azáltal, hogy meghivja őket az elérhető oktatási programjaira. Az iskola 57 éves pályafutása alatt megteremtette a szakértő tudás minőségi és barátságos környezetben való átadásának hagyományát. Mindez kétségkivül hozzájárul az iskola sikeréhez: évente tőbb mint 3.000 diák vesz részt a felkinált számos oktatási programban.
Az alábibakban felsorolt változatos programjaink a felnőtteket és fiatalokat célozzák meg: általános iskolai képzés fiatal felnőttek számára, szakmunkás és középiskolai képzések, felsőoktatási képzések, nyelvtanfolyamok és informatikai tanfolyamok felnőtteknek és fiataloknak, speciális szakmai tréningek, tanulókörök és szabadidős tevékenységek illetve részvételi lehetőség országos és nemzetközi projektekben.

Látogasson el a honlapra

A Menedék- Migránsokat Segítő Egyesület több, mint két évtizede foglalkozik a Magyarországra bevándorló, illetve innen elvándorló hazai és külföldi állampolgárok társadalmi integrációjának elősegítésével szociális, oktatási és kulturális programjain keresztül.

Munkájuk során kialakítottak egy olyan komplex szolgáltatási rendszert, amelynek segítségével menekültek és más külföldiek ezreit támogatják abban, hogy hazánkban új otthonra találjanak.

Az egyesület migráns-specifikus érzékenyítő képzéseket szervez és valósít meg olyan szakembereknek, akik munkájuk során bevándorlókkal kerülnek kapcsolatba (pedagógusok, a szociális szakemberek, egészségügyi dolgozók a rendőrök vagy az idegenrendészeti őrzött szálláson dolgozó fegyveres biztonsági őrök).

A bevándorlók és a szakemberek támogatása mellett nagyon fontos, hogy a többségi társadalom nyitottabbá, elfogadóbbá váljon a külföldiek iránt, hiszen ez a bevándorló sikeres integrációjának egyik elengedhetetlen feltétele. Ennek érdekében különböző oktatási, kulturális témájú projektek, programok megvalósításával építenek hidat a befogadó társadalom és a bevándorlók között.

E célok megvalósítását közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesületi formában végzi az egyesület. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, az országgyűlési választásokon képviselő jelöltet nem indít és támogat, pártoktól támogatást nem fogad el. Munkájukat számos önkéntes támogatja.

Látogasson el a honlapra

CARDET a mediterrán régió egyik vezető kutató- és fejlesztőintézete, globális szakértelemének fókuszpontjában a projekttervezés, projektkivitelezés, kapacitásnövelés és e-learning témák állnak. CARDET független szakmai kapcsolatban áll számos egyetemmel és intézettel a világ minden tájáról, kapcsolatai között említhetjük a Yale University-t és az International Council of Educational Media-t. A CARDET kutatóintézet számos projekt sikeres kivitelezéséért felelős a következő témákban: befogadó oktatás, társadalmi igazságosság és integráció, szociális vállalkozások, oktatási technológiák, képességek és hiányosságok mérése oktatási intézményekben, civil szerepvállalás illetve szervezeti és technologiai megoldások fejlesztése. Az intézmény csapata több mint 45 ország 150 projekjében vett részt sikeresen, ezek közül több projekt élvezte az Európai Bizottságnak, az ENSZ Fejlesztési Programjának, Microsoftnak, a The Commonwealth of Learning-nek illetve számos nemzetközi ügynökségnek és kormánynak a támogatását. CARDET az egyik elsőrangú társadalmi igazságosságot előtérbe helyező szervezet Cipruson, ami széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik migránsokkal és integrációjukkal foglalkozó programok fejlesztése és kivitelezése terén. A szervezet továbbá alapitója a Mediterrean Migration Network („Mediterrán Migrációs Hálózat”) kezdeményezésnek, melynek finanszirozásához az EU Szolidaritási Alapja járult hozzá, több mint 150 nemzetközi szervezettel együtt. CARDET ezen kivül ciprusi fókuszponja az Európai Bizottság integrációjával foglalkozó weboldalának (ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm), és ciprusi partnere a Migrant Integration Policy Index-nek („Migráns Integrációs Politikai Index”). CARDET továbbá sikeresen kivitelezett több mint 12 migrációval és integrációval kapcsolatos projektet az EU Szolidaritási Alapjának és egyébb, szociális vállalkozásokat és munkapiachoz való hozzáférést elősegitő alapok támogatásával, mint a Lighthouse Supporting Lifelong Learning And Career Paths For Migrants („Vilagitótorony Életen Át Tartó Tanulás és Karrierutak Migránsok Számára”.)

Látogasson el a honlapra