A projektről nagy vonalakban

A SIMILAR program célja, hogy a bevándorlók integrációját a velük foglalkozó szakemberek támogásával segítse, melynek szerves része a személyes kommunikáció és a közös munka egyrészről a szakemberekkel (oktatók, tanárképzésben és szociális munkás-képzésben részt vevő diákok, helyi hatóságok munkatársainak és önkéntesek részvételével), másrészről a integrációban munkában és a szociális programokban érdekelt résztvevőkkel.

A projekt első fázisa az információgyűjtésről szól: olyan szakértők osztják meg tudásukat akik rendszeresen dolgoznak a célcsoporttal. A szakértők csapatába önkormányzati és állami hivatalnokok, valamint tanárok, szociális munkások és önkéntesek tartoznak. A projekt kutatói interjúkat folytatnak mind a frissen érkezett, mind régóta az országban élő bevándorlókkal, hogy átfogó képet alkothassanak az őket ért élményekről.

Ezen integrációs élményekőrk kapott visszajelzés szolgál majd alapot a szakemberek közötti párbeszédhez és fejlődéshez. A tapasztalatok a későbbiekben a “Tudatosság bevándorlókkal való munka folyamán” című kézikönyvben kerülnek összefoglalásra. Az interúk alapján összeállításra kerül egy “Jó gyakorlat gyűjtemény”, ami az érdeklődőket konkrét információkkal látja el más országban alkalmazott jó gyakorlatokról.

A projektben születendő anyagok:

Cross-Country Analysis Report

Kézikönyv: “Tudatosság a bevándorlókkal való közös munka folyamán”

Eszköztár (bevált gyakorlatok gyűjteménye és kivitelezése): „Jó gyakorlat gyűjtemény”

Ez a projekt úttörőnek mondható abban a tekintetben, hogy a bevándorlók, menekültek és oltalmazottak is megoszthatják tapasztalataikat az integráció folyamatáról Az ő észrevételeiket a kutatók az interjúk segítségével dokumentálják, majd beillesztik a születendő szakmai anyagokba.

Új, előremutató eleme a projektnek hogy olyan személyek is szerepet kapnak benne akiket eddig nem voltak szorosan a bevándorlókkal foglakozó szakemberek csoportjának tagjai. Ezen csoportoknak ugyanúgy részesei a pedagógusok, rendőrök és önkéntesek. A pedagógusok csoportjába tartozó tanárok, tanítók és tanárképzésben részt vevő diákok nagyon fontosak az integrációban rendőrtisztek és polgárőrök ezek a szakemberek nagy hatással vannak a fiatal generációk gondolkozásmódjára, és hogy fontos, hogy a fiatalokat a különböző vallásokkal, kultúrákkal és politikai nézetekkel szembeni tolerancia és megértés szellemében tanítsuk és neveljük.

A rendőrségnek szintén fontos szerepe lehet abban, hogy az államomány tagjai tudják, hogy a bevándorlókkal kapcsolatosan milyen intézkedéseik segítik a interkulturális kommunikációt és konfliktusok kezelését.

A szociális és oktatási szférában tevékenykedő önkéntesek szerepe egyre nő az elmúlt időszakban. Mivel ők közvetlen kapcsolatban állhatnak a bevándorlókkal, fontos hogy megfelelő tudás- és készségtár álljon rendelkezésükre.

A fent felsorolt csoportok képviselőinek változó mértékű hozzáférése van tréningek elvégzéséhez és kompetenciáik, tudásuk fejlesztéséhez a bevándorlókkal való közvetlen munka előtt.