Witamy w projekcie SIMILAR

Integracja stanowi duże wyzwanie zarówno dla samych imigrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego. Dlatego wszyscy powinni włączyć się w działania na rzecz udanej integracji cudzoziemców. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w swej pracy zawodowej spotykają się z imigrantami, tj.: organizatorów szkoleń i kursów, nauczycieli, trenerów, edukatorów, urzędników, wolontariuszy, pracowników socjalnych, strażników miejskich i policjantów.

Celem projektu SIMILAR jest wspieranie integracji imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl poprzez wielowymiarowe działania obejmujące dialog międzykulturowy oraz inne narzędzia służące zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu imigrantów.

Opis projektu
Cele projektu
Partnerzy

News

Focus Group Interviews and In-depth Interviews in Poland
Focus Group Interviews and In-depth Interviews in Poland
Maj 22, 2017
In order to examine the challenges related to supporting migrants in Poland a series of focus group interviews and in-depth interviews with migrants and
1st SIMILAR project newsletter
1st SIMILAR project newsletter
Maj 16, 2017
The integration of people immigrating presents a special challenge; it is a complex and long-term undertaking. Everyone should make an effort to foster the successful integration of immigran...
SIMILAR project kick-off meeting in Poland
SIMILAR project kick-off meeting in Poland
Maj 2, 2017
The SIMILAR project has held its project kick-off meeting on January 26th - 27th, 2017, at the project coordinator’s (University of Lodz) facilities in Lodz, Poland. A total of 11 participants...