Witamy w projekcie SIMILAR

Integracja stanowi duże wyzwanie zarówno dla samych imigrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego. Dlatego wszyscy powinni włączyć się w działania na rzecz udanej integracji cudzoziemców. Dotyczy to zwłaszcza osób, które w swej pracy zawodowej spotykają się z imigrantami, tj.: organizatorów szkoleń i kursów, nauczycieli, trenerów, edukatorów, urzędników, wolontariuszy, pracowników socjalnych, strażników miejskich i policjantów.

Celem projektu SIMILAR jest wspieranie integracji imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl poprzez wielowymiarowe działania obejmujące dialog międzykulturowy oraz inne narzędzia służące zapobieganiu dyskryminacji i wykluczeniu imigrantów.

Opis projektu
Cele projektu
Partnerzy

News

SIMILAR project 3rd newsletter
SIMILAR project 3rd newsletter
Październik 12, 2018
During the second year of the project, the consortium developed the first drafts of the Handbook “Awareness raising and empathy training measures for promoting work with migrants" and the To
SIMILAR project 2nd newsletter
SIMILAR project 2nd newsletter
Listopad 5, 2017
As the first year of the SIMILAR project comes to its end, project partners have continued to work in order to produce the project outputs. As a result of this work, the Cross-Country Analys...
Focus Group Interviews and In-depth Interviews in Poland
Focus Group Interviews and In-depth Interviews in Poland
Maj 22, 2017
In order to examine the challenges related to supporting migrants in Poland a series of focus group interviews and in-depth interviews with migrants and