Καλωσορίσατε στο SIMILAR

Η ένταξη των ατόμων που μεταναστεύουν παρουσιάζει μια ιδιαίτερη πρόκληση, είναι μια πολύπλοκη και μακροπρόθεσμη δέσμευση. Αυτοί που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση του θέματος της μετανάστευσης θα πρέπει να επιχειρούν την προώθηση της επιτυχούς ένταξης των μεταναστών. Οι υπέρμαχοι των θεμάτων μετανάστευσης είναι τα άτομα που συνεργάζονται στενά με τους μετανάστες, που εκπροσωπούν εκπαιδευτικούς τομείς: δάσκαλοι, εκπαιδευτές ή άτομα που εργάζονται σε κοινωνικούς και υγειονομικούς τομείς: εθελοντές, κοινωνικοί λειτουργοί, αστυνομικοί κ.λπ.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης των μεταναστών, προσφύγων και αιτητών ασύλου μέσω μιας πολυδιάστατης προσέγγισης που περιλαμβάνει μια πολυπολιτισμική προσέγγιση και ενδυνάμωση των μέτρων στους τομείς της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής πρόνοιας.

Περιγραφή του έργου
Στόχοι του έργου
Εταίροι

News

SIMILAR project 2nd newsletter
SIMILAR project 2nd newsletter
Νοέμβριος 5, 2017
As the first year of the SIMILAR project comes to its end, project partners have continued to work in order to produce the project outputs. As a result of this work, the Cross-Country Analys...
Focus Group Interviews and In-depth Interviews in Poland
Focus Group Interviews and In-depth Interviews in Poland
Μάιος 22, 2017
In order to examine the challenges related to supporting migrants in Poland a series of focus group interviews and in-depth interviews with migrants and
1st SIMILAR project newsletter
1st SIMILAR project newsletter
Μάιος 16, 2017
The integration of people immigrating presents a special challenge; it is a complex and long-term undertaking. Everyone should make an effort to foster the successful integration of immigran...