Καλωσορίσατε στο SIMILAR

Η ένταξη των ατόμων που μεταναστεύουν παρουσιάζει μια ιδιαίτερη πρόκληση, είναι μια πολύπλοκη και μακροπρόθεσμη δέσμευση. Αυτοί που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση του θέματος της μετανάστευσης θα πρέπει να επιχειρούν την προώθηση της επιτυχούς ένταξης των μεταναστών. Οι υπέρμαχοι των θεμάτων μετανάστευσης είναι τα άτομα που συνεργάζονται στενά με τους μετανάστες, που εκπροσωπούν εκπαιδευτικούς τομείς: δάσκαλοι, εκπαιδευτές ή άτομα που εργάζονται σε κοινωνικούς και υγειονομικούς τομείς: εθελοντές, κοινωνικοί λειτουργοί, αστυνομικοί κ.λπ.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης των μεταναστών, προσφύγων και αιτητών ασύλου μέσω μιας πολυδιάστατης προσέγγισης που περιλαμβάνει μια πολυπολιτισμική προσέγγιση και ενδυνάμωση των μέτρων στους τομείς της ενσωμάτωσης και της κοινωνικής πρόνοιας.

Περιγραφή του έργου
Στόχοι του έργου
Εταίροι

News

SIMILAR project 4th newsletter
SIMILAR project 4th newsletter
29 Οκτωβρίου, 2018
SIMILAR project is now close to its end and partners are working on finalizing all the project’s outputs. During the past 6 months the project consortium finalised the Handbook “Awareness raising ...
SIMILAR project 3rd newsletter
SIMILAR project 3rd newsletter
12 Οκτωβρίου, 2018
During the second year of the project, the consortium developed the first drafts of the Handbook “Awareness raising and empathy training measures for promoting work with migrants"
SIMILAR project 2nd newsletter
SIMILAR project 2nd newsletter
5 Νοεμβρίου, 2017
As the first year of the SIMILAR project comes to its end, project partners have continued to work in order to produce the project outputs. As a result of this work, the Cross-Country Analys...